Zichzelf leren kennen

Onschool Haren helpt jongeren van 12-21 jaar met het ontdekken van hun kwaliteiten. Ze leren zichzelf kennen en hun eigen beperkingen en krijgen inzicht in hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ze doen dit in contact met andere mensen en door specialistische individuele begeleiding.

De visie van Onschool Haren is samen doen. We begeleiden door ‘Mediërend leren’. Dit betekent dat de jongeren bij ons leren wat ze later in hun levensloop kunnen gebruiken. Hierbij wordt gewerkt met de bouwstenen van het denken. Al die bouwstenen zijn nodig om goed te functioneren.

‘Waarnemen’ is zo’n bouwsteen. ‘Niet Egocentrisch Communiceren’ ook. Als een jongere zo’n bouwsteen ontwikkelt, kan zij/hij die op allerlei terreinen van het leven inzetten. Zoals op school, thuis, werk en in vrije tijd.

Mediërend leren zorgt ervoor dat de jongere haar of zijn ontwikkeling weer helder in beeld krijgt. En de impact ervan is groot: groeien in zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden.

Zo ziet een week eruit

De jongeren krijgen individuele specialistische begeleiding. Het aantal uren wordt in overleg met hen afgesproken. We maken wekelijks een planning waarin zij kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze lunchen samen met de anderen en sommige dagen sluiten we af met een maaltijd.

Workshops en projecten

De jongeren krijgen workshops aangeboden voor persoonlijke ontwikkeling: bijvoorbeeld omgaan met geld en leren koken. Ze werken mee met kunstenaars, ambachtslieden en ondernemers in Haren. En ze mogen zelf grotere gezamenlijke projecten bedenken en opzetten.

Evaluatie

Jongeren werken samen met andere jongeren. Binnen de groep werken ze aan persoonlijke leerdoelen. Die leerdoelen worden met de begeleiders vastgesteld en geëvalueerd. Voor elke week maken de jongeren een plan. Aan het einde van de week bespreken ze met de begeleiders wat er is gelukt en wat niet.

Vertrouwde en veilige omgeving

De jongeren krijgen te maken met deskundige mensen. De kunstenaars, vakmensen en vrijwilligers zijn getraind in de begeleiding van ASS en HB. De begeleiders zijn rolmodellen, en daarvan zijn ze zich bewust. Zij zijn tijdens het traject voor de jongeren een vertrouwde en veilige omgeving.

Projectleiding

Onschool Haren is een initiatief van Erik van Dort en Monica de Vente. Zij leiden het project en begeleiden jouw kind en de groep.